Pidato Basa Jawa

Diposting oleh Maestro pada 05:52, 11-Des-11

SESORAH BASA JAWA

 

Assalamu’alikum.wr.wb.

 

Alhamdulillah hirobbil’alamin assola tuassala mu’ala asrofil anbiya iwal mursalin wa’ala alihi wasohbihi ajma’in ama ba’du

 

Ingkang kawula hormati bapak kepala smk maarif 1 kebumen, bapak lan ibu guru ingkang kawula hormati ugi, mboten kesupen kanca-kanca ingkang kawula tresnani.

 

Sa’derengipun kulo matur monggo kito sareng-sareng panjatkan puja lan puji sukur wonten ing ngarsanipun allah swt.ingkang sampun maringi keslamatan lan hidayahnya sehingga kita sedoyo saged makempal ing aula mriki kanggo ngrameaken acara perpisahan kelas xii, tanpo alangan setunggal punopo. Sarto solawat soho salam kita aturaken dumateng junjungan kito nabi agung muhammad saw.ingkang kito antu-antu safangatipun wonten ing yaumul kiyamah.

 

Kula siswa kelas xii mo c ingkang tinanggenah guru kagem mewakili kanca-kanca kelas xii kagem ngaturaken sembah suwun kulo sakonco namung saget ngaturaken ucapan matur sembah suwun kagem sedoyo bapak ibu guru ingkang sampun mbulawantah kulo sakonco dangunipun tigang warso dateng pawiyatan enggal ingkang saee ingkang sampun dhados tujuan kulo sakonco saget dados tiyang ingkang migunani kagem keluarga, masyarakat, ugi bangsa lan negara ,sejatosipun kulo sakonco kraos awrat sanget kagem nillaraken pawiyatan menika. Amargi pawiyatan menika supados kados griya kulo piyambak. Bapak ibu inggih sampun kula anggep kados tiyang sepuh kula piyambak. Kulo inggih gadah sekhedik pesen kagem adek-adek kelas x kaliyan xi supados sinau ingkang sregep supados saget mujudaken cita-citanipun ugi dados lare ingkang lantip.

 

Cekap semanten saking kula, menawi katah ingkang klentu kula nyuwun ngapunten.

 

Wassalamu’alaikum wr.wb

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter

Komentar

Belum ada komentar. Tulislah komentar pertama!

Komentar Baru

Komentar terbaru dinonaktifkan pada posting ini.